Burgas
Posted on 03/07/2017 · Posted in News

Тристранен Меморандум се сключи на 30 юни 2017 в сградата на Община Бургас между кмета на града г-н Димитър Николов, изпълнителния директор на Индустриален парк Бургас г-н Стамен Стамов и арх. Любомир Станиславов, изпълнителен директор на „Аутомотив Клъстер България”. На срещата присъства и г-жа Златина Георгиева, председател на съвета на директорите в Индустриалния парк.

Меморандумът има за цел да популяризира региона и неговите индустриални зони като възможност за инвестиции в сферата на автомобилното производство. Страните ще насочват усилията си към привличане на местни и чуждестранни инвеститори, прилагане на съвременни техники за проектиране и изграждане на индустриални обекти, инфраструктурни проекти и развитие на индустриалната зона с цел реализиране на повече и по-мащабни проекти и бизнес възможности.

„Ще се стремим да постигаме посочените цели чрез съдействие на инвеститори за развиване на производства на територията на индустриалните зони в община Бургас, отговарящи на най-новите световни стандарти“ допълни г-н Стамов от Индустриален парк Бургас.

Директорът на „Аутомотив Клъстер България” арх. Станиславов пое ангажимент пред кмета на града за пълноценно сътрудничество, което да създаде предпоставки за утвърждаване на трайна положителна практика за развитие на индустриалните зони на територията на Община Бургас.