News

Image3269-600x900

Трите революции

Posted on October 11th, 2021 · Posted in News

Любомир Станиславов, изпълнителен директор на „Аутомотив Клъстер България“, разказва за новата посока на автомобилната индустрия и за възможностите на страната ни след влизането на Next e.GO Прочетете цялото интервю тук

243892273_2651683128311023_2683474534660463604_n

Конференция на тема: „Визия и стратегии за развитие на електромобилността и електромобилната индустрия в България“

Posted on October 1st, 2021 · Posted in News

  На 29 септември 2021 г. Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) организира в партньорство с Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ) конференция на тема: „Визия и стратегии за развитие на електромобилността.. Read more

Повече от 65 души взеха участие в конференцията на високо равнище на EACN

Posted on December 29th, 2020 · Posted in News

Повече от 65 души взеха участие в конференцията на високо равнище на EACN, която се проведе онлайн. Президентът на Европейския Съюз клъстери (ECA) Антонио Ново и ръководител на съвременни технологии,.. Read more

Инициативата EACN награждава най-добрите практики в индустриалната модернизация

Posted on November 10th, 2020 · Posted in News

Една от дейностите в рамките на инициативата EACN е идентифицирането на успешни истории на индустриална модернизация, реализирана от малки и средни предприятия. Целта е насърчаването на малките и средни предприятия.. Read more

ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.016-0009 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.