Posted on 12/08/2020 · Posted in News

F0000000439_foto_study_visit

Второто виртуално проучване, организирано от Galician Automotive Cluster (CEAGA), се състоя на 30 юли. Целта беше споделянето на добри практики между клъстерите и идентифициране на възможности за сътрудничество. Събитието бе организирано в рамките на проекта EACN. Galician Automotive Cluster беше партньорът, избран да сподели успешен опит относно подпомагането на автомобилните компании в процеса им по дигитализация. CEAGA представи две ключови стратегии по отношение на стратегия 4.0 на клъстера:

  • Първата е представянето на предприемачество 4.0 чрез Business Factory Auto (BFA), бизнес ускорител, признат като сравнителен модел на регионално, национално и международно ниво. В своите четири издания тази инициатива е позволила създаването на 44 нови компании с оборот от 33 млн. евро и 250 квалифицирани позиции в областта на индустрия 4.0. BFA в момента започва петото издание, като процесът за кандидатстване (отворен за национални и международни участници) е отворен до 2 октомври.
  • Втората е разработването на умения за завода на бъдещето. Корпоративният университет CEAGA демонстрира усилията на клъстера в областта чрез специфични тренировъчни програми за 4.0, участието в изследователски и съвместни проекти за създаването на Дигитален иновационен хъб Галисия (DIHGIGAL).

Представените дейности бяха посрещнати с голям интерес от партньорите в проекта и останалите клъстери, част от EACN, също поканени на събитието.

След презентациите участниците имаха възможност за предложения за съвместната си работа в бъдеще в опит да се подготви пътят за подписването на междуклъстерно споразумение за взаимодействие.