Posted on 15/10/2019 · Posted in News

matchmaking

Първото свързващо събитие по инициативата EACN се проведе в Барселона на 1 и 2 октомври 2019. Тези събития се опитват да свържат малки и средни предприятия от различни райони на Европа, като целта е споделяне на общи нужди и проблеми, идентифициране на общи точки и търсене на потенциални общи проекти. Първото от събитията, фокусирано върху роботика и изкуствен интелект, беше организирано от CIAC (Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya) с участието на над 20 представители от страните на партньорите (ACB, CIAC, PVF, CEAGA, AC Serbia and SA&AM), както и на местни малки и средни предприятия. Повече за събитието и за проекта може да намерите тук: https://www.eacn-initiative.eu/news-and-events/first-eacn-matchmaking-event-in-barcelona.