Posted on 27/03/2018 · Posted in News

Green ICT Development – проектът GIVE, подкрепен от Европейската комисия чрез програмата COSME (2014-2020), представя първата важна обща дейност по проекта. Проектът е базиран на междуклъстерно, трансгранично и трансрегионално партньорство с цел да се изгради транссекторно стратегическо партньорство и възможност за международен обмен в секторите на зелените технологии, автомобилната индустрия и IT технологиите.

GIVE logo - hor

Като важни партньори в регионалната екосистема любезно ви каним да подкрепите инициативата като попълните това проучване. Целта на изследването е да събере данни за икономическата обстановка в областите на трансиндустриални разработки, интеррегионално партньорство и интернационализация. Изследването е създадено от партньорите по проекта GIVE с целта да уловят ключови дитайли за създаването на обща стратегия за трансгранично клъстерно партньорство в различни индустриални области. Търсим отговори специално от малки и средни предприятия, но и други организации са добре дошли, включително клъстери и бизнес асоциации.

Попълването на изследването отнема между 10 и 15 минути и е достъпно на този линк.

Данните ще бъдат използвани за основа на стратегия за интернационализация на секторите и ще допринесат за по-нататъшно развитие на проекта. В зависимост от интереса ви, бихме могли да предоставим още детайли по инициативата и да обсъдим възможностите за сътрудничество. Желанието ни е да развием инициативата и да включим още участници.

След като попълните изследването, данните ще послужат на всички участници в проекта за развитието на бизнес средата в изброените сектори на Балканите и в черноморския район.

В случай, че имате интерес към изпълнението на проекта, повече информация ще откриете на следните адреси:

  1. https://www.facebook.com/greenictdevelopment/?fref=nf
  2. https://www.linkedin.com/groups/12083393

Очакваме ви, за да си сътрудничим!