Crescendo and ACB
Posted on 08/11/2017 · Posted in News

На 6 ноември 2017 Аутомотив Клъстер България и Crescendo Worldwide подписаха меморандум за сътрудничество и насърчаване на двустранните отношения за търговия и инвестиции между Република България и Република Индия.

Двете организации си поставят съвместна цел за подпомагане на членовете и установяване на партньорски взаимоотношения с компании в Индия и България, както и за сътрудничество при разширяването на пазарите на действие.

Членовете на Аутомотив Клъстер България вече могат да се възползват от подкрепата на клъстера за осигуряване на информация и съдействие в подкрепа на съществуващите търговски и икономически връзки между България и Индия, както и с цел проучване на възможностите за ново търговско и технологично сътрудничество с индийски или опериращи в Индия компании.