Members

Rosen Plevneliev

President of Bulgaria (2012-2017)

ALC Bulgaria EOOD

www.alc.co.za

Deloitte Bulgaria EOOD

www.deloitte.com/bg

ETEM Bulgaria EAD

www.etem.bg

Festo EOOD

www.festo.com

Andre Gebler

Grammer AD

www.grammer.com

Haycad Infotech OOD

www.haycad-infotech.bg

University of Mining and Geology

“St. Ivan Rilski”

www.mgu.bg

IMACOS Truckenmüller & Company Bulgaria EOOD

www.imacos.com

Industrial Commerce EOOD

www.hyundaibg.bg

Integrated Micro-Electronics Bulgaria EOOD

www.global-imi.com

Visteon

Visteon Electronics Bulgaria EOOD

http://visteon.bg/

KEMMLER Electronic OOD

www.kemmler-electronic.com

KPMG_лого

KPMG Bulgaria OOD

www.kpmg.com/bg

Leschke Design

Litex Motors AD

www.greatwall.bg

Magna Powertrain Plovdiv EOOD

www.magna.com

melexis_logoBaseline

Melexis Bulgaria EOOD

www.melexis.com

images

Technical University of Sofia, Plovdiv branch

www.tu-plovdiv.bg/en

Auto Park Bulgaria JSC

 

IBB Bulgaria OOD

SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD

www.smc.bg

Standard Profil Bulgaria EAD

www.standardprofil.com

Technical University of Gabrovo

www.tugab.bg

Technical University of Sofia

www.tu-sofia.bg

University of Ruse

www.uni-ruse.bg

Sensata_logo_trans

Sensata Technologies Bulgaria EOOD

www.sensata.com

EY_Logo6_RGB

Ernst & Young Bulgaria EOOD

www.ey.com/BG/en

 

Samel-90

Samel-90 AD

www.samel90.com

mundus services

Mundus Services AD

http://mundus.bg/

Invenio QD logo

Invenio QD EOOD

www.invenio-bg.com

Logo VN Junior LTD

VN Junior Solutions EOOD

vnjuniorsolutions.com

logo_Tremol_SMD

Tremol SMD OOD

http://smd.tremol.bg/

FORTON AD

http://forton.bg/

GIGA ELECTRONICS EOOD

http://gigatest.bg/

Untitled-1

Dilcom Bulgaria OOD

http://www.dilcom.com/

logo Biodit Balkans

Biodit Global Technology AD

www.biodit.com

Logo ORBG

Oskar Rüegg AG

http://www.oskar-ruegg.com

Logo Universitet Asen Zlatarov

University “Prof. Assen Zlatarov”

https://www.btu.bg

InnDev 2

InnDev GmbH

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.