News

A discussion “Yes! To Bulgaria’s Automotive Manufacturing” was successfully held in Sofia

Posted on July 17th, 2018 in News

Automotive Cluster Bulgaria and Standart newspaper have organized in partnership with the Bulgarian Industrial Capital Association the discussion “Yes! To Bulgaria’s Automotive Manufacturing”. In 3-4 years the industry is expected.. Read more

AUTOMOTIVE FORUM & EXPO 2018 SOFIA BRINGS THE WORLD AUTOMOTIVE ELITE IN BULGARIA

Posted on May 16th, 2018 in News

From 18th to 21st October 2018 the largest automotive event of the year will attract top managers from the automotive industry and the latest technologies at Inter Expo Center, part.. Read more

GIVE Project Survey Invitation

Posted on March 27th, 2018 in News

Green ICT Development – GIVE project supported by the European Commission through the COSME program (2014-2020), is introducing the first major activity within the project. The project is based on.. Read more

Automotive Cluster Bulgaria with positive news about the Bulgarian automotive industry development

Posted on February 8th, 2018 in News

Министърът на икономиката г-н Емил Караниколов обеща 120 млн. лв. инвестиции в инфраструктура с цел подпомагане на автомобилните компании и активна подкрепа за автомобилния бизнес в България Visteon и Daimler с дебют на.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.