News

Burgas

Automotive Cluster Bulgaria, Burgas Municipality and Industrial and Logistics Park Burgas signed a Memorandum of Cooperation

Posted on July 3rd, 2017 in News

A tripartite Memorandum was signed on June 30, 2017 in the building of the Municipality of Burgas between the mayor of the city Mr. Dimitar Nikolov, the Executive Director of.. Read more

Gerjikov - Sensata invest 2016

Sensata Technologies Bulgaria – the top prize winner for Investor of the Year

Posted on March 1st, 2017 in News

- The top prize for investment in human capital went to Integrated Micro-Electronics Bulgaria, also a member of Automotive Cluster Bulgaria – The InvestBulgaria Agency has handed its top prize,.. Read more

FT - BG Auto parts industry powers up - 29.11.2016

Българската автоиндустрия на страниците на Financial Times

Posted on January 10th, 2017 in News

- Българската автомобилна индустрия е един от акцентите в приложението на Financial Times за инвестиции в България от 29 ноември –  Авторитетният международен бизнес всекидневник Financial Times в специално приложение,.. Read more

Colliers

България на първо място по привлекателност за автомобилната индустрия в класация на Colliers

Posted on October 21st, 2016 in News

- Изводи от проучване на Colliers International и Аутомотив Клъстер на автомобилната индустрия в България – България заема челната позиция измежду избрани 10 европейски държави по критерий привлекателност за автомобилната.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.