Press Releases

Учреден е „Аутомотив Клъстер България“
Source: Auto Bild, July 10, 2012

Тил Трукенмюлер: Още компании за автомобилни компоненти оглеждат България
Source: Capital, July 17, 2012

Основното ви предимство е квалифициран персонал
Source: Monitor, July 21, 2012

Проведе се първото Общо събрание на „Аутомотив Клъстер България”
Source: Auto Bild, October 18, 2012

GEFCO представена на срещите на Президента Плевнелиев в Бавария
Source: Dnevnik, October 22, 2012

Президентът посети Johnson Controls Electronics в София
Source: Auto Bild, November 8, 2012

Изграждане на два завода в автомобилната индустрия ще започне догодина
Source: Capital, November 9, 2012

President Plevneliev Visits R&D and Innovation Center of Johnson Controls Electronics in Sofia
Source: AmCham, November 13, 2012

Германска фирма отваря завод край Пловдив
Source: Auto Bild, November 21, 2012

Manufacturing: Autos emerge as driving force
Source: Financial Times, December 4, 2012

Три нови компании за автомобилни части обмислят да стъпят у нас през 2013
Source: Economy.bg, December 18, 2012

Arbeitskräfte sind Bulgariens größter Vorteil
Source: Wirtschaftsblatt, January 30, 2013

Interview with Dr. Till Truckenmüller, President of Automotive Cluster Bulgaria: Our core objective is the development of a sustainable automotive industry in Bulgaria
Source: South-East European INDUSTRIAL Market, March 2013, issue 1

ДВАМА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АВТОМОБИЛИ ОБМИСЛЯТ ДА ИНСВЕСТИРАТ У НАС
Source: Economy.bg, January 6, 2014

САКСОНИЯ НИ ПОМАГА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ
Source: topgear.bg, February 4, 2014

Приключи първата годишна среща на Аутомотив Клъстер България
Source: speed-press.com, May 28, 2015

 

 

 

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.