Contact

Automotive Cluster Bulgaria

Sofia Tech Park, Incubator Building, floor 3, office 3.06,

111B Tsarigradsko Shose Blvd., 1784 Sofia, Bulgaria

Tel. +359 877 444 768

E-mail: office@automotive.bg

Website: www.automotive.bg

 

For media inquiries:

E-mail: PR@Automotive.bg

Tel. +359 877 444 539

 

CEO & Member of Board:

arch. Lyubomir Stanislavov

Tel. +359 894 915 555

E-mail: lubo.stanislavov@automotive.bg

 

Project Management and Events:

Tel. +359 877 444 539

E-mail: events@automotive.bg

E-mail: PR@Automotive.bg

 

Administration:

Tel. +359 87 744 4532

E-mail: maria.mircheva@automotive.bg

 

Office:

Tel. +359 877 444 768

E-mail: office@automotive.bg

 

 

ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.016-0009 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.