Contact

Automotive Cluster Bulgaria

Sofia Tech Park, Incubator Building, floor 3, office 3.06,

111B Tsarigradsko Shose Blvd., 1784 Sofia, Bulgaria

Tel. +359 877 444 768

E-mail: office@automotive.bg

Website: www.automotive.bg

 

CEO & Member of Board:

arch. Lyubomir Stanislavov

Tel. +359 894 915 555

E-mail: lubo.stanislavov@automotive.bg

 

 

Project Manager:

Mina Nesheva

Tel. +359 877 444 539

E-mail: mina.nesheva@automotive.bg

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.016-0009 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.