The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

The ACB currently boasts 37 nationally and internationally renowned member companies which employ over 22,000 people in Bulgaria and over 665,000 worldwide.

България на първо място по привлекателност за автомобилната индустрия в класация на Colliers

21/10/2016

- Изводи от проучване на Colliers International и Аутомотив Клъстер на автомобилната индустрия в България – България заема челната позиция измежду избрани 10 европейски държави по критерий привлекателност за автомобилната.. Read more

Кръгла маса „Законова инициатива за насърчаване на инвестициите в изследователската и развойната дейност в България”

21/10/2016

Под патронажа на Министерство на икономиката на 20.10.2016 г. Аутомотив Клъстер България организира кръгла маса „Законова инициатива за насърчаване на инвестициите в изследователската и развойната дейност в България” . Събитието.. Read more

“Ден на доставчиците за Magna International Europe” в България

13/07/2016

Аутомотив Клъстер България беше организатор на първия в България “Ден на доставчиците за Magna International Europe (Magna Suppliers’ Day)”, който се проведе на 7 юли 2016 г. в гр. София… Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.