The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

The ACB currently boasts 34 nationally and internationally renowned member companies which employ over 15,000 people in Bulgaria and over 662,000 worldwide.

Техническият център на Visteon в България с водеща роля в разработката на технологии за свързани автомобили

11/05/2016

Компанията разширява капацитета си в София, за да отговори на нуждата от повече софтуер в свързаните автомобили София, България, 11 май 2016 г. – Корпорация Visteon, един от водещите в.. Read more

“КРЪГЛА МАСА“ по проблемите на Автомобилната индустрия в България под егидата на Министър Божидар Лукарски

31/01/2016

Уважаеми колеги, Днес се проведе  “КРЪГЛА МАСА“ по проблемите на Автомобилната индустрия в България под егидата на Министър Божидар Лукарски. На срещата участваха членове на Аутомотив Клъстер България (АКБ), Любен.. Read more

IndustryMatchMaking 2016 – двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми

24/11/2015

Дата на провеждане: 10:30 | 07.04.2016г. – 18:00 | 08.04.2016г. Организатор: Enterprise Europe Network към Българска стопанска камара, Интер Експо Център Място: Интер Експо Център, София, България Enterprise Europe Network.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.