The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

The ACB currently boasts 37 nationally and internationally renowned member companies which employ over 22,000 people in Bulgaria and over 665,000 worldwide.

Sensata Technologies Bulgaria – the top prize winner for Investor of the Year

01/03/2017

- The top prize for investment in human capital went to Integrated Micro-Electronics Bulgaria, also a member of Automotive Cluster Bulgaria – The InvestBulgaria Agency has handed its top prize,.. Read more

Българската автоиндустрия на страниците на Financial Times

10/01/2017

- Българската автомобилна индустрия е един от акцентите в приложението на Financial Times за инвестиции в България от 29 ноември –  Авторитетният международен бизнес всекидневник Financial Times в специално приложение,.. Read more

България на първо място по привлекателност за автомобилната индустрия в класация на Colliers

21/10/2016

- Изводи от проучване на Colliers International и Аутомотив Клъстер на автомобилната индустрия в България – България заема челната позиция измежду избрани 10 европейски държави по критерий привлекателност за автомобилната.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.