The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

The ACB currently boasts 36 nationally and internationally renowned member companies which employ over 20,000 people in Bulgaria and over 665,000 worldwide.

“Ден на доставчиците за Magna International Europe” в България

13/07/2016

Аутомотив Клъстер България беше организатор на първия в България “Ден на доставчиците за Magna International Europe (Magna Suppliers’ Day)”, който се проведе на 7 юли 2016 г. в гр. София… Read more

Техническият център на Visteon в България с водеща роля в разработката на технологии за свързани автомобили

11/05/2016

Компанията разширява капацитета си в София, за да отговори на нуждата от повече софтуер в свързаните автомобили София, България, 11 май 2016 г. – Корпорация Visteon, един от водещите в.. Read more

“КРЪГЛА МАСА“ по проблемите на Автомобилната индустрия в България под егидата на Министър Божидар Лукарски

31/01/2016

Уважаеми колеги, Днес се проведе  “КРЪГЛА МАСА“ по проблемите на Автомобилната индустрия в България под егидата на Министър Божидар Лукарски. На срещата участваха членове на Аутомотив Клъстер България (АКБ), Любен.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.