automotive-map-bulgaria-2020

 

 

The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

 

Повече от 65 души взеха участие в конференцията на високо равнище на EACN

29/12/2020

Повече от 65 души взеха участие в конференцията на високо равнище на EACN, която се проведе онлайн. Президентът на Европейския Съюз клъстери (ECA) Антонио Ново и ръководител на съвременни технологии,.. Read more

Инициативата EACN награждава най-добрите практики в индустриалната модернизация

10/11/2020

Една от дейностите в рамките на инициативата EACN е идентифицирането на успешни истории на индустриална модернизация, реализирана от малки и средни предприятия. Целта е насърчаването на малките и средни предприятия.. Read more

Виртуална демо лаборатория споделя иновативни решения за роботика и изкуствен интелект

30/10/2020

На 14 октомври в рамките на проекта EACN се проведе онлайн демо лаборатория по роботика и изкуствен интелект. Тя беше организирана от CEAGA, като целта ѝ беше да се разгледат.. Read more

ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.016-0009 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.