The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

 

Аутомотив Клъстер България и Конфиндустрия България организират „Деня на дизайна“

01/03/2019

Аутомотив Клъстер България и Конфиндустрия България организират заедно честването на деня на дизайна за трети път в България. Събитието ще се проведе на 19 март 2019, в София Тех Парк,.. Read more

B2B събитие по проекта Green ICT DeVElopment: 22 февруари 2019, Тирана, Албания

16/01/2019

Имаме удоволствието да ви поканим на второто B2B събитие по проекта Green ICT DeVElopment. Клъстери и малки и средни предприятия от Албания, България, Македония, Латвия, Румъния и Сърбия, представляващи секторите.. Read more

Automotive Retail 2030: by EY

14/12/2018

Най-новото изследване на EY върху развитието на автомобилните представителства и потенциалните нови роли в продажбите на дребно вече може да бъде свалена. Използвайте следния линк: https://go.ey.com/2Lfl82s

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.