The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

The ACB currently boasts 44 nationally and internationally renowned member companies which employ over 22,000 people in Bulgaria and over 665,000 worldwide.

Аутомотив Клъстер България, Община Бургас и Индустриален и логистичен парк Бургас сключиха Меморандум за сътрудничество

03/07/2017

Тристранен Меморандум се сключи на 30 юни 2017 в сградата на Община Бургас между кмета на града г-н Димитър Николов, изпълнителния директор на Индустриален парк Бургас г-н Стамен Стамов и.. Read more

„Сенсата Технолоджис България” е големият победител на наградите “Инвеститор на годината“

01/03/2017

- „Интегрейтид Микроелектроникс България“, също член на Аутомотив Клъстер България, получи наградата „Инвестиция в човешки капитал“ – „Сенсата Технолоджис България” получи голямата награда „Златен бик” на Българската агенция за инвестиции.. Read more

Българската автоиндустрия на страниците на Financial Times

10/01/2017

Съжаляваме, но съдържанието не е достъпно на български.

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.