The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

The ACB currently boasts 44 nationally and internationally renowned member companies which employ over 22,000 people in Bulgaria and over 665,000 worldwide.

Подписан бе меморандум за сътрудничество между Aутомотив Клъстер България и LKW WALTER

11/10/2017

Събитието се състоя по време на националната среща на фирмите от автомобилния бранш, организирана от АКБ Росен Плевнелиев, президент на Република България (2012-2017) и представители на изпълнителната власт взеха участие.. Read more

Аутомотив Клъстер България, Община Бургас и Индустриален и логистичен парк Бургас сключиха Меморандум за сътрудничество

03/07/2017

Тристранен Меморандум се сключи на 30 юни 2017 в сградата на Община Бургас между кмета на града г-н Димитър Николов, изпълнителния директор на Индустриален парк Бургас г-н Стамен Стамов и.. Read more

„Сенсата Технолоджис България” е големият победител на наградите “Инвеститор на годината“

01/03/2017

- „Интегрейтид Микроелектроникс България“, също член на Аутомотив Клъстер България, получи наградата „Инвестиция в човешки капитал“ – „Сенсата Технолоджис България” получи голямата награда „Златен бик” на Българската агенция за инвестиции.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.