The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

The ACB currently boasts 44 nationally and internationally renowned member companies which employ over 22,000 people in Bulgaria and over 665,000 worldwide.

Аутомотив Клъстер България с положителни новини за развитието на автомобилната индустрия

08/02/2018

Министърът на икономиката г-н Емил Караниколов обеща 120 млн. лв. инвестиции в инфраструктура с цел подпомагане на автомобилните компании и активна подкрепа за автомобилния бизнес в България Visteon и Daimler с дебют на.. Read more

Аутомотив Клъстер България, Дневен ред, 8 февруари 2018

07/02/2018

        Натиснете тук за програма на събитието  

Аутомотив Клъстер България избра нов Борд на директорите. Президентът Плевнелиев бе приет за член

30/11/2017

- Президентът Росен Плевнелиев влиза в Управителния съвет на клъстера – През 2018 се готвят серия от инициативи за привличането на голям автомобилен производител – Управителният съвет се разширява с.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.