The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

 

Проведе се първият уебинар за дигитален маркетинг по проекта GIVE

01/09/2018

На 30 август се проведе първият уебинар, организиран от Green ICT Development (GIVE). Той беше насочен към инструментите за дигитален маркетинг и възможностите за реклама на компании и техните продукти.. Read more

Уебинар Дигитален Маркетинг на 30 август

17/08/2018

Съжаляваме, но съдържанието не е достъпно на български.

Дискусия “Да! на българското автомобилостроене” се проведе успешно в София

17/07/2018

Аутомотив Клъстер България и вестник „Стандарт“ организираха в партньорство с Асоциацията на индустриалния капитал в България дискусията „Да! На българското автомобилостроене“. В рамките ѝ стана ясно, че до 3-4 години.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.