The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

The ACB currently boasts 44 nationally and internationally renowned member companies which employ over 22,000 people in Bulgaria and over 665,000 worldwide.

„Сенсата Технолоджис България” е големият победител на наградите “Инвеститор на годината“

01/03/2017

- „Интегрейтид Микроелектроникс България“, също член на Аутомотив Клъстер България, получи наградата „Инвестиция в човешки капитал“ – „Сенсата Технолоджис България” получи голямата награда „Златен бик” на Българската агенция за инвестиции.. Read more

Българската автоиндустрия на страниците на Financial Times

10/01/2017

Съжаляваме, но съдържанието не е достъпно на български.

България на първо място по привлекателност за автомобилната индустрия в класация на Colliers

21/10/2016

- Изводи от проучване на Colliers International и Аутомотив Клъстер на автомобилната индустрия в България – България заема челната позиция измежду избрани 10 европейски държави по критерий привлекателност за автомобилната.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.