The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

 

Интересувате се от роботика? Това е за вас!

14/06/2019

Вълнувате ли се от роботика? Разработвате ли проект по роботика? Или може би сте експерт по роботика, който иска да сподели уменията си с целия свят? В случай, че отговорът.. Read more

“Go Global!” ще се състои на 18 юни в София!

07/06/2019

“Go Global!” е форум за български компании, търсещи развитие на международния пазар. Това събитие е за вас, ако вече изнасяте и искате да развиете бизнеса си на по-високо ниво, или.. Read more

ACB има удоволствието да съобщи за продължаващото и разрастващо се сътрудничество с STEAM

22/05/2019

Аутомотив Клъстер България има удоволствието да съобщи за продължаващото и разрастващо се партньорство с STEAM. Вероятно мнозина са запознати със сериозната работа, която върши това партньорство в София, като постига.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.