automotive-map-bulgaria-2020

 

 

The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

BRONZE Label

 

 

Трите революции

11/10/2021

Любомир Станиславов, изпълнителен директор на „Аутомотив Клъстер България“, разказва за новата посока на автомобилната индустрия и за възможностите на страната ни след влизането на Next e.GO Прочетете цялото интервю тук

Конференция на тема: „Визия и стратегии за развитие на електромобилността и електромобилната индустрия в България“

01/10/2021

  На 29 септември 2021 г. Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) организира в партньорство с Гръцкия бизнес съвет в България (ГБСБ) конференция на тема: „Визия и стратегии за развитие на електромобилността.. Read more

Повече от 65 души взеха участие в конференцията на високо равнище на EACN

29/12/2020

Повече от 65 души взеха участие в конференцията на високо равнище на EACN, която се проведе онлайн. Президентът на Европейския Съюз клъстери (ECA) Антонио Ново и ръководител на съвременни технологии,.. Read more

ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.016-0009 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.