The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

 

Регистрирайте се за 6-ия годишен CEE Аутомотив форум и се възползвайте от отстъпката за членове на ACB

19/07/2019

Кои са ключовите тенденции за устойчива и новаторска аутомотив индустрия? Какво означава ефективността на производството за различните пазари? Къде R&D центровете откриват блестящите си умове? Каква стойност осигуряват подривните технологии.. Read more

Кратък план за развитие на автомобилната индустрия в България

17/07/2019

Решения от среща на Министър-председател на Република България Бойко Борисов и Automotive Cluster Bulgaria Участници от страна на Българското правителство: Бойко Борисов (Министър-председател), Томислав Дончев (Заместник министър-председател), Владислав Горанов (Министър на.. Read more

Интересувате се от роботика? Това е за вас!

14/06/2019

Вълнувате ли се от роботика? Разработвате ли проект по роботика? Или може би сте експерт по роботика, който иска да сподели уменията си с целия свят? В случай, че отговорът.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.