The Automotive Cluster Bulgaria (ACB), founded in July 2012, is a non-profit organization which represents the interests of automotive manufacturers, suppliers and organizations providing services for the automotive industry. It fosters synergies between the cluster members and supports their business growth and competitiveness through participation in international joint projects, case studies and professional automotive qualification programs.

 

 

Аутомотив Клъстер България връчи първите награди на автомобилната индустрия

16/01/2020

На 14 януари в София Тех Парк, иновационен форум „Джон Атанасов“, се проведе годишната Гала на Аутомотив Клъстер България. За първи път бяха връчени годишни награди на автомобилната индустрия в.. Read more

Учреден бе „Регионален иновационен център Северозапад“ към Аутомотив Клъстер България

09/01/2020

На 8 януари в София официално бе учреден „Регионален иновационен център Северозапад“ към Аутомотив Клъстер България. Регионалният иновационен център представлява сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на регионалния капацитет.. Read more

Вистеон представи първия 3D дигитален инструментален панел в новото Peugeot 208

03/12/2019

София, 3 декември 2019 На официална церемония в присъствието на министър-председателя г-н Бойко Борисов и кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова компанията Visteon, глобален лидер в производството на инструментални.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.