News

Аутомотив Клъстер България избра нов Борд на директорите. Президентът Плевнелиев бе приет за член

Posted on November 30th, 2017 in News

- Президентът Росен Плевнелиев влиза в Управителния съвет на клъстера – През 2018 се готвят серия от инициативи за привличането на голям автомобилен производител – Управителният съвет се разширява с.. Read more

Crescendo and ACB

Подписан бе меморандум за сътрудничество между Аутомотив Клъстер България и Crescendo Worldwide

Posted on November 8th, 2017 in News

На 6 ноември 2017 Аутомотив Клъстер България и Crescendo Worldwide подписаха меморандум за сътрудничество и насърчаване на двустранните отношения за търговия и инвестиции между Република България и Република Индия. Двете организации си поставят съвместна.. Read more

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Подписан бе меморандум за сътрудничество между Aутомотив Клъстер България и LKW WALTER

Posted on October 11th, 2017 in News

Събитието се състоя по време на националната среща на фирмите от автомобилния бранш, организирана от АКБ Росен Плевнелиев, президент на Република България (2012-2017) и представители на изпълнителната власт взеха участие.. Read more

Burgas

Аутомотив Клъстер България, Община Бургас и Индустриален и логистичен парк Бургас сключиха Меморандум за сътрудничество

Posted on July 3rd, 2017 in News

Тристранен Меморандум се сключи на 30 юни 2017 в сградата на Община Бургас между кмета на града г-н Димитър Николов, изпълнителния директор на Индустриален парк Бургас г-н Стамен Стамов и.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.