News

ACB има удоволствието да съобщи за продължаващото и разрастващо се сътрудничество с STEAM

Posted on May 22nd, 2019 in News

Аутомотив Клъстер България има удоволствието да съобщи за продължаващото и разрастващо се партньорство с STEAM. Вероятно мнозина са запознати със сериозната работа, която върши това партньорство в София, като постига.. Read more

ВИТТЕ Аутомотив България откри разширението на завода си в Русе

Posted on May 21st, 2019 in News

Значимото събитие  бе уважено и от министър-председателя на Република България   На 11 май 2019 г. се проведе официалната церемония по откриване разширението на завода ВИТТЕ Аутомотив България.   На.. Read more

ScaleFocus стана член на Аутомотив Клъстер България

Posted on May 8th, 2019 in News

Automotive Cluster Bulgaria има удоволствието да обяви още един нов член – ScaleFocus. Тази стъпка идва като резултат на желанието на ScaleFocus да навлезе още по-сериозно на аутомотив пазара. ACB.. Read more

Аутомотив проучване 2017

Posted on April 24th, 2019 in News

Съжаляваме, но съдържанието не е достъпно на български.

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.