News

Регистрирайте се за 6-ия годишен CEE Аутомотив форум и се възползвайте от отстъпката за членове на ACB

Posted on July 19th, 2019 in News

Кои са ключовите тенденции за устойчива и новаторска аутомотив индустрия? Какво означава ефективността на производството за различните пазари? Къде R&D центровете откриват блестящите си умове? Каква стойност осигуряват подривните технологии.. Read more

Кратък план за развитие на автомобилната индустрия в България

Posted on July 17th, 2019 in News

Решения от среща на Министър-председател на Република България Бойко Борисов и Automotive Cluster Bulgaria Участници от страна на Българското правителство: Бойко Борисов (Министър-председател), Томислав Дончев (Заместник министър-председател), Владислав Горанов (Министър на.. Read more

Интересувате се от роботика? Това е за вас!

Posted on June 14th, 2019 in News

Вълнувате ли се от роботика? Разработвате ли проект по роботика? Или може би сте експерт по роботика, който иска да сподели уменията си с целия свят? В случай, че отговорът.. Read more

“Go Global!” ще се състои на 18 юни в София!

Posted on June 7th, 2019 in News

“Go Global!” е форум за български компании, търсещи развитие на международния пазар. Това събитие е за вас, ако вече изнасяте и искате да развиете бизнеса си на по-високо ниво, или.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.