News

Второ заседание на Управителния комитет на EACN се проведе в Мюлуз

Posted on November 6th, 2019 in News

В края на октомври 2019 партньорите от проекта EACN се срещнаха в Мюлуз, Франция, за да проведат втората среща на Управителния комитет и редовната си месечна среща. По време на.. Read more

Ще бъде създадена Академия за дуално образование с водещи партньори ACB, ТУ София и Европейската фондация за образование, Щутгарт

Posted on October 28th, 2019 in News

Съжаляваме, но съдържанието не е достъпно на български.

В Барселона се проведе първото свързващо събитие по проекта EACN

Posted on October 15th, 2019 in News

Първото свързващо събитие по инициативата EACN се проведе в Барселона на 1 и 2 октомври 2019. Тези събития се опитват да свържат малки и средни предприятия от различни райони на.. Read more

Отворено е ранното записване за CEE Automotive Forum в Будапеща (20-21 ноември)

Posted on October 11th, 2019 in News

Шестият годишен Аутомотив форум за страните от Централна и Източна Европа ще се състои на 20-21 ноември в Будапеща. Събитието представлява уникална възможност да се срещнете с множество индустриални лидери.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.