News

AUTOMOTIVE FORUM & EXPO 2018 SOFIA ВОДИ СВЕТОВНИЯ АВТОМОБИЛЕН ЕЛИТ В БЪЛГАРИЯ

Posted on May 16th, 2018 in News

От 18 до 21 октомври 2018 най-мащабното автомобилно събитие за годината у нас ще привлече топ мениджъри от автомобилната индустрията и най-новите технологии в Интер Експо Център, част от календара.. Read more

Покана на изследване по проекта GIVE

Posted on March 27th, 2018 in News

Green ICT Development – проектът GIVE, подкрепен от Европейската комисия чрез програмата COSME (2014-2020), представя първата важна обща дейност по проекта. Проектът е базиран на междуклъстерно, трансгранично и трансрегионално партньорство.. Read more

Аутомотив Клъстер България с положителни новини за развитието на автомобилната индустрия

Posted on February 8th, 2018 in News

Министърът на икономиката г-н Емил Караниколов обеща 120 млн. лв. инвестиции в инфраструктура с цел подпомагане на автомобилните компании и активна подкрепа за автомобилния бизнес в България Visteon и Daimler с дебют на.. Read more

Аутомотив Клъстер България, Дневен ред, 8 февруари 2018

Posted on February 7th, 2018 in News

        Натиснете тук за програма на събитието  

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.