News

Аутомотив Клъстер България с положителни новини за развитието на автомобилната индустрия

Posted on February 8th, 2018 in News

Министърът на икономиката г-н Емил Караниколов обеща 120 млн. лв. инвестиции в инфраструктура с цел подпомагане на автомобилните компании и активна подкрепа за автомобилния бизнес в България Visteon и Daimler с дебют на.. Read more

Аутомотив Клъстер България, Дневен ред, 8 февруари 2018

Posted on February 7th, 2018 in News

        Натиснете тук за програма на събитието  

Аутомотив Клъстер България избра нов Борд на директорите. Президентът Плевнелиев бе приет за член

Posted on November 30th, 2017 in News

- Президентът Росен Плевнелиев влиза в Управителния съвет на клъстера – През 2018 се готвят серия от инициативи за привличането на голям автомобилен производител – Управителният съвет се разширява с.. Read more

Crescendo and ACB

Подписан бе меморандум за сътрудничество между Аутомотив Клъстер България и Crescendo Worldwide

Posted on November 8th, 2017 in News

На 6 ноември 2017 Аутомотив Клъстер България и Crescendo Worldwide подписаха меморандум за сътрудничество и насърчаване на двустранните отношения за търговия и инвестиции между Република България и Република Индия. Двете организации си поставят съвместна.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.