News

Проведе се първият уебинар за дигитален маркетинг по проекта GIVE

Posted on September 1st, 2018 in News

На 30 август се проведе първият уебинар, организиран от Green ICT Development (GIVE). Той беше насочен към инструментите за дигитален маркетинг и възможностите за реклама на компании и техните продукти.. Read more

Уебинар Дигитален Маркетинг на 30 август

Posted on August 17th, 2018 in News

Съжаляваме, но съдържанието не е достъпно на български.

Дискусия “Да! на българското автомобилостроене” се проведе успешно в София

Posted on July 17th, 2018 in News

Аутомотив Клъстер България и вестник „Стандарт“ организираха в партньорство с Асоциацията на индустриалния капитал в България дискусията „Да! На българското автомобилостроене“. В рамките ѝ стана ясно, че до 3-4 години.. Read more

AUTOMOTIVE FORUM & EXPO 2018 SOFIA ВОДИ СВЕТОВНИЯ АВТОМОБИЛЕН ЕЛИТ В БЪЛГАРИЯ

Posted on May 16th, 2018 in News

От 18 до 21 октомври 2018 най-мащабното автомобилно събитие за годината у нас ще привлече топ мениджъри от автомобилната индустрията и най-новите технологии в Интер Експо Център, част от календара.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.