News

Аутомотив Клъстер България и Конфиндустрия България организират „Деня на дизайна“

Posted on March 1st, 2019 in News

Аутомотив Клъстер България и Конфиндустрия България организират заедно честването на деня на дизайна за трети път в България. Събитието ще се проведе на 19 март 2019, в София Тех Парк,.. Read more

B2B събитие по проекта Green ICT DeVElopment: 22 февруари 2019, Тирана, Албания

Posted on January 16th, 2019 in News

Имаме удоволствието да ви поканим на второто B2B събитие по проекта Green ICT DeVElopment. Клъстери и малки и средни предприятия от Албания, България, Македония, Латвия, Румъния и Сърбия, представляващи секторите.. Read more

Automotive Retail 2030: by EY

Posted on December 14th, 2018 in News

Най-новото изследване на EY върху развитието на автомобилните представителства и потенциалните нови роли в продажбите на дребно вече може да бъде свалена. Използвайте следния линк: https://go.ey.com/2Lfl82s

Automotive Forum Sofia 2018: Галерия

Posted on October 23rd, 2018 in News

Съжаляваме, но съдържанието не е достъпно на български.

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.