News

(English) Automotive Cluster Bulgaria with positive news about the Bulgarian automotive industry development

Posted on February 8th, 2018 in News

Министърът на икономиката г-н Емил Караниколов обеща 120 млн. лв. инвестиции в инфраструктура с цел подпомагане на автомобилните компании и активна подкрепа за автомобилния бизнес в България Visteon и Daimler с дебют на.. Read more

Automotive Cluster Bulgaria February 8 2018 Agenda

Posted on February 7th, 2018 in News

Die Seite ist nicht gefunden.

Der Automotive Cluster Bulgaria hat einen neuen Vorstand gewählt. Präsident Plevneliev ist ebenfalls Mitglied

Posted on November 30th, 2017 in News

- President Rosen Plevneliev enters the Cluster Management Board – In 2018, a series of initiatives are being developed to attract a large car manufacturer – The Management Board is.. Read more

Crescendo and ACB

Eine Kooperationsvereinbarung wurde zwischen dem Automotive Cluster Bulgaria und Crescendo Worldwide unterzeichnet

Posted on November 8th, 2017 in News

On November 6 2017 Automotive Cluster Bulgaria and Crescendo Worldwide signed a Memorandum of Cooperation and stimulating of bilateral trade and investment relations between the Republic of Bulgaria and the.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.