News

Gerjikov - Sensata invest 2016

Sensata Technologies Bulgaria – the top prize winner for Investor of the Year

Posted on March 1st, 2017 in News

- The top prize for investment in human capital went to Integrated Micro-Electronics Bulgaria, also a member of Automotive Cluster Bulgaria – The InvestBulgaria Agency has handed its top prize,.. Read more

FT - BG Auto parts industry powers up - 29.11.2016

Българската автоиндустрия на страниците на Financial Times

Posted on January 10th, 2017 in News

- Българската автомобилна индустрия е един от акцентите в приложението на Financial Times за инвестиции в България от 29 ноември –  Авторитетният международен бизнес всекидневник Financial Times в специално приложение,.. Read more

Colliers

България на първо място по привлекателност за автомобилната индустрия в класация на Colliers

Posted on October 21st, 2016 in News

- Изводи от проучване на Colliers International и Аутомотив Клъстер на автомобилната индустрия в България – България заема челната позиция измежду избрани 10 европейски държави по критерий привлекателност за автомобилната.. Read more

Image 1

Кръгла маса „Законова инициатива за насърчаване на инвестициите в изследователската и развойната дейност в България”

Posted on October 21st, 2016 in News

Под патронажа на Министерство на икономиката на 20.10.2016 г. Аутомотив Клъстер България организира кръгла маса „Законова инициатива за насърчаване на инвестициите в изследователската и развойната дейност в България” . Събитието.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.