News

GIVE Project Survey Invitation

Posted on March 27th, 2018 in News

Green ICT Development – GIVE project supported by the European Commission through the COSME program (2014-2020), is introducing the first major activity within the project. The project is based on.. Read more

Automotive Cluster Bulgaria with positive news about the Bulgarian automotive industry development

Posted on February 8th, 2018 in News

Министърът на икономиката г-н Емил Караниколов обеща 120 млн. лв. инвестиции в инфраструктура с цел подпомагане на автомобилните компании и активна подкрепа за автомобилния бизнес в България Visteon и Daimler с дебют на.. Read more

Automotive Cluster Bulgaria February 8 2018 Agenda

Posted on February 7th, 2018 in News

        Click here to open the ACB agenda for the event  

Automotive Cluster Bulgaria has chosen a new Board of directors. President Plevneliev is also a member

Posted on November 30th, 2017 in News

- President Rosen Plevneliev enters the Cluster Management Board – In 2018, a series of initiatives are being developed to attract a large car manufacturer – The Management Board is.. Read more

Проект BG161PO003-2.4.02-0091-C0001 „АКБ – катализатор на автомобилната индустрия в България“ е финансиран по Приоритетна ос 2, Операция 2.4.1: „Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.