Automotive & Mobility Forum 2022

Automotive & Mobility header 1__

AUTOMOTIVE & MOBILITY FORUM Southern and Eastern Europe 2022 е международна автомобилна конференция, която за първи път ще се състои в България през тази година. Събитието обединява представители на сектора от Южна и Източна Европа и предлага платформа за споделяне на добри практики, обмяна на опит и идеи, създаване на нови бизнес партньорства, както и възможност за среща с водещите иноватори в сферата.

Кога: 1-3 юни 2022 г.

Къде: Интер Експо Център, София, България

Сред водещите теми на форума ще бъдат:

  • Трансформацията на автомобилната индустрия в Южна и Източна Европа
  • Тенденции в иновациите и технологиите
  • Дигитализация на производствения процес
  • Екологична устойчивост в автомобилната индустрия
  • Верига на доставките и тенденции в логистичните процеси

Повече информация и регистрация тук

ДОГОВОР № BG16RFOP002-1.016-0009 „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.