Posted on 29/12/2020 · Posted in News

F0000000467_evento_final_screenshotПовече от 65 души взеха участие в конференцията на високо равнище на EACN, която се проведе онлайн. Президентът на Европейския Съюз клъстери (ECA) Антонио Ново и ръководител на съвременни технологии, на клъстерите и на социалната икономика на Европейската комисия Ула Енгелман присъстваха на събитието, посветено на ролята на клъстери в процес по възстановяване от пандемиятя причинена от Covid-19.

Събитието се проведе с цел популяризиране на резултатите от проекта, представяне на дневен ред Асоциация EACN и обсъждане на възможности за сътрудничество с други европейски тематични асоциации и мрежи. В него могат да участват групи, които желаят да се присъединят към Сдружението; фирми (членове на клъстера); технологични центрове, университетите и други изследователски организации; доставчици на технологии; други европейски тематични асоциации и мрежи, регионални и национални органи на властта.

По време на конференцията партньорите по проекта подчертаха добавената стойност на междурегионалното сътрудничество, ролята на партньорството на ЕАСН в процесите на модернизация на промишлеността и ползите от европейското сътрудничество. В събитието взеха участие и мениджър на европейски проекти Pôle Véhicule du futur напред.в (PVF) Клотилде Надe, аниматор партньорство EACN и мениджър на европейски програми PVF Томас Рьор, както и мениджър на проекти и дейности Automotive Клъстер България (АТБ) Миглена Митева.

Освен това на събитието бяха обявени победителите в наградите EACN Best Practices Awards. Тези награди са създадени с цел идентифициране на успешни примери за модернизация на индустрията, реализирани от малки и средни предприятия.

Победителите в наградата са изброени по-долу:

В категорията роботика и изкуствен интелект:

Инженеринг контрол Merasys. Проект: динамична система за позициониране на контейнери в промишлени предприятия.

В категория еластичност на производствените процеси:

Инплазор Галиция. Проект: Създаване на “самостоятелна работна единица”, лесно интегрирана в различни производствени процеси.

В категорията виртуализация на процесите на планиране:

Norlean Manufacturing & Productividad. Проект: цифров близнак на линиите за нанасяне на покрития.

В категория “умения и компетенции”:

ПРОДЕО. Проект: оператор на контролно-пропускателен пункт.