Posted on 30/11/2017 · Posted in News

- Президентът Росен Плевнелиев влиза в Управителния съвет на клъстера

- През 2018 се готвят серия от инициативи за привличането на голям автомобилен производител

- Управителният съвет се разширява с участието на нови компании

На 8.11.2017 в София се проведе Годишно общо събрание на Аутомотив Клъстер България. На събранието за членове на управителния съвет бяха избрани Росен Плевнелиев, президент на Република България (2012-2017), и други нови членове. Така УС вече е в състав: Росен Плевнелиев, президент на Република България (2012-2017); “МАГНА ПАУЪРТРЕЙН ПЛОВДИВ” ЕООД, представлявано от управителя Джузепе Вона и от прокуриста Славея Христозова Петева; “МЕЛЕКСИС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, представлявано от прокуриста Силвен Реймонд Бернар Коло; “ФЕСТО” ЕООД, представлявано от управителя си Стефан Давидков Иванов; “СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, представлявано от управителя си Томи Вер Елст; “ВИСТЕОН ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, представлявано от управителя си Сунил Кумар Билоликар, чрез пълномощник Иван Михайлов Михайлов – председател; “АВТО ПАРК БЪЛГАРИЯ” ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Любомир Огнянов Станиславов – Заместник-председател; “ЪРНСТ И ЯНГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, представлявано от управителя си Диана Георгиева Николаева-Митровска, чрез пълномощника си Милен Райков; “ВИЕНА РЕАЛ ЕСТЕЙТ” ЕАД, представлявано от управителя си Пламен Димитров Митев.

На събранието бяха приети бюджет и доклад за дейностите за 2016 и 2017 година. Беше гласуван също така бюджетът за 2018 и промяна в борда на директорите и беше представен екшън план за 2018 г. Той включва провеждането на конференции и роудшоу, чиято цел ще бъде привличането на производител на автомобили, който да изгради цялостно производство в страната, като се възползва от българските производители на автомобилни компоненти.