Posted on 10/11/2020 · Posted in News

F0000000456_best_practice_awards_eacn

Една от дейностите в рамките на инициативата EACN е идентифицирането на успешни истории на индустриална модернизация, реализирана от малки и средни предприятия. Целта е насърчаването на малките и средни предприятия да следват добрите примери по пътя си към внедряването на завод 4.0. С тази цел партньорите от EACN обявяват това набиране на кандидати, като целта е идентифициране на успешни проекти 4.0, свързани с една от следните теми:

  • Виртуализация на процесите на планиране (симулация и моделиране)
  • Роботика & изкуствен интелект в производствените процеси
  • Гъвкавост на производствените процеси
  • Умения и компетенции

Отличените проекти ще получат награда в рамките на конференцията на инициативата EACN, която ще се проведе онлайн през декември 2020.

Изисквания за участие:

За участие се допуска всяко малко или средно предприятие (включително производители на автомобили и компоненти, както и компании, осигуряващи сервизни и технологични услуги, изследователски и технологични центрове, и др.), които успешно са внедрили проект за индустриално модернизиране, свързано с която и да е от областите на интерес на ЕACN: виртуализация, роботика и изкуствен интелект, гъвкавост или умения. За всяка от тези категории е позволено участие с не повече от един проект за всяка компания.

Как да участвате: Регистрацията е напълно безплатна. Попълнете регистрационния формуляр на английски и опишете в детайли проекта си. Всички полета са задължителни за оценяването. Попълнените формуляри изпращайте на info@eacn-initiative.eu.

Краен срок: 20 ноември 2020, 23:59 ч. централно европейско време

Комитет за оценяване и критерии:

Комитетът по оценяването се състои от представители на всеки от членовете на EACN и ще разгледа и оцени проектите по следните критерии:

Влияние на компанията/ползи от проекта

Възможна реализация в други компании

  • Ниво на развитие
  • Ниво на нововъведения
  • Комплексност на проекта

Комитетът ще класира проектите чрез точкова система. В първия етап ще бъдат идентифицирани трите най-високо оценени проекта във всяка категория. Във втория етап ще бъдат избрани финалисти, които отново ще бъдат оценени чрез система за гласуване, с която членовете на комитета ще изберат победителя.

Наградените проекти ще бъдат обявени на финалното събитие по проекта EACN, което ще се проведе онлайн през декември.

Награди:

Предвиждат се награди за всяка от четирите категории. Наградата, състояща се от сертификат, е признание за най-добри практики на индустриална модернизация и за стойността на проекта като референтен модел за други малки и средни предприятия. След финалната конференция EACN ще изпрати сертификати на наградените компании, както и ще популяризира спечелилите проекти по собствените си комуникационни канали.

Повече информация може да намерите тук.